Pengar

Gömmer du också dina svarta pengar?

Det gör tydligen fler, men det betyder väl inte att det är ok?

Antalet personer som frivilligt ändrar sina deklarationer och tar hem kapital från utlandet för beskattning är rekordstort. Det visar ny statistik från Skatteverket.

Hittills i år har över 2 500 personer valt att öppna sina hemliga gömmor utomlands. Det innebär att man korrigerar sina deklarationer och återför kapital till beskattning. Förra året var det cirka 2 200 som valde den vägen.

Det är alltså inte bara storföretagen som fifflar till sig bra villkor?

Factoring

Inom det ekonomiska världen finns det många utryck som är speciella och inte alltid lätt begripliga! Om jag tar och nämner några här så kommer ni att förstå vad jag menar. Factoring, fakturabelåning och fakturaköp är de vanligaste termerna som förekommer i det här sammanhanget! Ni som jobbar med ekonomi inom ett företag eller själva driver någon form av företag vet säkert vad fakturaköp är! Inom finansvärden har många om inte alla någon gång fått uppleva att fakturor inte har betalats i tid! Detta medför problem för många då som företagare är man beroende av pengar flödet, alltså att fakturorna betalas i tid så att man kan fortsätta med sin verksamhet på så sätt som man har planerat! Om det dyker upp problem som detta och pengar saknas för att kunna driva affärerna på det sätt man hade tänkt sig från början kan hela företagandet äventyras! Detta har gjort att många företag har kommit att använda sig av dem metoder jag nämnde tidigare! Bland dessa är fakturaköp den vanligaste åtgärden! Det kan gå under namnet factoring, vilket är ett annat namn på att sälja fakturor! Så hädan efter om det dyker upp ordet factoring, kommer ni att förstå att det ingenting annat än fakturaköp! Kom ihåg att man ska anlita ett finansbolag som har erfarenhet av detta och inte de oseriösa aktörer som under vissa tider härjar där ute på marknaden! Tack!  ;)

Att odla sparris

Har man en åker och vill tjäna pengar så ska man odla sparris tycker Åke Hegethorn! Hur man gör det beskrivs här nedan enligt Åke.

När jorden reder sig, alltså när den börjar torka, bli varm och brukbar, och fram till början av juni, kan bara rötter, sk kronor av sparris planteras. Inkrukade plantor kan planteras hela sommaren. Jorden bör vara sandig och mullrik för att plantorna ska bli starka och ha lång livslängd. Planterar du sparris i styv lera kommer den ge skörd men livslängden blir kortare och kvaliteten försämras med åren menar Åke. Sparris planteras i fåror, 16−18 cm djupa. Botten på fåran bör vara ca 25 centimeter vid och avståndet mellan fårorna ca 1,5 meter. Grundgödsla jorden före plantering. Lägg plantorna efter varandra i fåran med ett avstånd på 25−40 cm. Fyll tillbaka hälften av jorden, så att plantorna täcks ordentligt, och resten efterhand när skotten skjuter upp. Det är ingen brådska med det, berättar Åke . Att skörda unga plantor för länge straffar sig följande år. Ha tålamod – du kommer att få igen det i längden! • Under skördetiden ska man skörda alla skott som har tillräcklig längd, även tunna. • Var noga med att hålla undan ogräset som annars konkurrerar med sparrisen om näringen. • Vattna ordentligt första säsongen, men låt aldrig din sparrisodling stå i vatten. Informationen har Åke fått av Sveriges egen ”sparrisdrottning” Karin von Schenck, Österlen Sparris. Av henne kan ni också köpa sparrisplantor. Den sparris vi äter heter Asparagus officinalis. Det är en tålig växt som med blandad framgång kan odlas över stor del av Sverige. För husbehov kan vi odla sparris till och med i delar av Dalarna och längs Norrlandskusten tillägger han.

 

Finansmarknad enligt Wikipedia!

Finansmarknadernas primära funktion är att allokera kapital, men det finansiella systemet kan även sägas ha följande kärnfunktioner: [2]

  • Att möjliggöra avräkning och clearing för att underlätta handel.
  • Att tillhandahålla en mekanism för poolning av resurser och för att dela upp andelar i olika projekt och företag.
  • Att möjliggöra transfereringar av ekonomiska resurser i tiden, över gränser och mellan ekonomins olika sektorer.
  • Att tillhandahålla prisinformation för att underlätta koordinering av decentraliserat beslutsfattande i ekonomins olika sektorer.
  • Att skapa förutsättningar för att hantera incitamentsproblem när den ena parten i en transaktion har information som den andra saknar eller när den ena parten agerar som agent för någon annan.

Finansmarknaderna utgör en del av det globala samhällets mest kritiska infrastruktur. Det spänner över hela jorden och verksamheten pågår ständigt, och i den bemärkelsen har det finansiella systemet likheter med Internet. I takt med utvecklingen av ny datahanterings- och informationsteknologi har dess betydelse ökat kraftigt. Även komponenterna i det finansiella systemet utvecklas ständigt, vilket exemplifieras av de senaste decenniernas uppfinningsrikedom som bland har lett till handel med optioner och utsläppsrätter. Denna process leder till att kapitalflödet i den globala ekonomin ökar, vilket är en av de viktigaste komponenterna i globaliseringen. Globaliseringen av finansmarknaderna påverkar i stor utsträckning utformningen av internationell redovisning och leder till en harmonisering av lagstiftning och normbildning. Eftersom det finansiella systemet ständigt utvecklas av aktörerna på marknaden så förs även en ständig debatt om i vilken uträckning myndigheter och lagstiftare skall reglera aktiviteterna på finansmarknaden. Praxis ser olika ut i olika länder, och valet av regleringsformer kan få betydande konsekvenser för det finansiella systemets utformning. Genom att utnyttja dynamiken i det finansiella systemet ökar möjligheterna för investerare, t. ex. stater, pensionsfonder och företag, att hantera risk.